ترموستات دو مرحله ای تا ده مرحله، تنظیمات PL4 ترموستات ترموتک

برای اجرای برنامه دهی به ترموستات ترموتک کافیست تا وارد و منوی G.PRO به معنی گروه پروگرامر شوید . برای رسیدن به این منو میتوان به دو روش عمل نمود روش اول استفاده از کلید سبز رنگ ، کلید منو است تا با کلیک یر روی آن بصورت مستقیم داخل منوی G.pro بشویم و در آنجا شروع به برنامه دهی واجرا آن نماییم . تا بتوان براحتی ترموستات دو مرحله ای تا ده مرحله تنظیم و اجرا نمود.

برای ورود به لیست محصولات ترموتک کلیک نمایید.

کلیک کنید

منوی G.PRO :

TMP.0:

طبق تصویر کلید سبز رنگ منو را نگه داشته .

در این حالت وارد G.pro میشوم و مقدار TMP.0 در pv (سگمنت بالا) نمایش داده می شود .

همچنین در نمایشگر پایین مقدار دمای انتخاب شده برای TMP.0 (صفر به معنای مرحله اول است) نمایش داده می شود.

در این حال میتوان مقدار مرحله اول مقدار دهی کنیم برای این کار ابتدا می بایست دکمه ست را بزنیم. طبق تصویر با یک بار کلیک بر روی دکمه اینتر وارد منوی مرحله یک میشویم حالا می توانیم با دکمه بالا و پایین مقدار دهی نماییم .

TIM.0:

پس از مقدار دهی دامنه مرحله یک( TEP.0) نوبت به تعیین زمان این مرحله می رسد.

با زدن به کلید بالا به منوی بعدی (TIM.0) می رسیم یعنی زمان مرحله اول (صفر به معنای اولین مرحله) برای مقدار دهی دقیقا مانند قبل عمل می نماییم حال در اینجا سه روش زمان دهی داریم .

مقدار 1 تا 9999:

این مقدارهمان زمانی است که طی می گردد تا دما به نقطه تعریف شده همان مرحله رسد. واحد شمارش این زمان می تواند ثانیه ، دقیقه، ساعت باشد که انتخاب آن از طریق همین منوی G.pro انجام می گردد.

مقدار 0:

در صورت مقدار دهی مقدار صفر به محض این که پروسه به این مرحله برسد خروجی کنترلر غیر فعال شده و وارد منوی اتمام پروسس می شویم پس از آن با نمایش E بر روی نمایشگر پایینی شمارش زمان نیز آغاز می گردد. که به این معنی است چه مقدارزمان از اتمام مراحل گذشته است.

مقدار OFF :

پایین تر از مقدار 0 مقدارOFF وجود دارد که با کلیک بر روی آن ، زمانی که به این مرحله برسیم دما در آن نقطه تنطیم شده می ماند و این مرحله سپری نمیشود تا اینکه فرمانی جدید به کنترلر داده شود.

نکته اول:

در صورت وارد شدن داخل هر گزینه ای از منو در این دستگاه مانند توضیح بالا کافیست یک بار دکمه ست بر روی آن زده شود و با دکمه بالا و پایین آن آیتم را تنظیم نمود . پس از اتمام تنظیم دوباره بر روی دکمه ست کلیک کرده تا مقادیر save شود.

حال با دکمه بالا و پایین به آیتم های دیگر در منو وارد میشویم .این امر در تمامی منو های این دستگاه صادق است.

نکته دوم :

در صورت ورود به هر گزینه و تغییر آن نمایشگر چشمک زن می شود.

برای ورود به لیست محصولات ترموتک کلیک نمایید.

کلیک کنید

تنظیم ترموستات دو مرحله ای تا ده مرحله

بعد از اتمام تنظیمات مرحله یک و آخرین کزینه آن (TIM.0) گزینه بعدی (TMP.1) است .در اینجا به ترتیب قبل مقدار دما مرحله دوم را وارد می نماییم و بعد از آن زمان (TMP.1) که زمان مرحله دوم است را وارد می نماییم . تا اینجای تنظیمات ترموستات دو مرحله ای تنظیم نموده ایم .

تنظیمات بعدی به همین ترتیب (TIM.2) و (TMP.2) ……. (TIM.9) و (TMP.9) تا آخرین مرحله ، مرحله دهم می باشد.

اجرا ی برنامه :

برای اجرای برنامه تنها کافی است که دکمه منو چند ثانیه نگه داشته شود تا پروسس شروع گردد. در این حالت اول پیغام RUN (نمایشگر پایین) مشاهده می گردد. و بعد از آن گزینه مرحله در سمت چپ و در سمت راست مقدار زمان مانده نمایش داده می شود.

نکته : در صورتی که بر روی هر مرحله رفته و دکمه منو را بدارید . شروع پروسس از آن مرحله می باشد .

به عنوان مثال اگر داخل (TIM.3) و (TMP.3) باشیم ومنو را نگه داریم شروع مرحله ، از مرحله 4 می باشد.

نکته : اگر هر مرحله را شروع نماییم ، کنترلر مقدار دما ی فعلی اندازه گیری شده نمایشگر را به عنوان نقطه اول در نظر می گیرد و زمان و دمای آن مرحله ای را که انتخاب نموده ایم نیز بعوان نقطه بعدی در نظر گرفته می شود.

محیط پروسس :

همان طور که توضیح داده شده زمانی پروسس در حال اجرا است . نمایشگر پایینی نمایش مراحل و همچنین زمان گذشته از مراحل را نمایش می دهد. و دسترسی به موارد زیر امکان پذیر است.

در صورت کلیک مجدد بر روی دکمه منو دوباره به منو مقدار دهی برنامه وارد می شویم.

و ازدوباره میتوانیم مقدار دهی جدید را وارد کنیم ، یا باهمان مقادیر قبلی دکمه منو را نگه داشته و مراحل را از سر آغاز نماییم.

در صورت نگه داشتن بر روی دکمه ست:

وارد منوی تنظمات دستگاه می شویم و میتوانیم به ترتیب گزینه های G.PRO ، RLY1,RLY2,G.IN را تنظیم نماییم.

دقت داشته باشید در صورت قطع و وصل برق ادامه مراحل از آن آخرین موقعیت آغاز می گردد.

تنظیم ترموستات دو مرحله ای تا ده مرحله

ادامه تنظیمات G.PRO:

در صورت انتخاب گزینه G.PRO از طریق منوی کلیک بر روی دکمه ست ، یا زمانی که بر روی TMP.0 هستیم کلید پایین را بزنیم گزینه های زیر مشاهده می گردد .

Prog:

ON : به معنای اجرای پروسس از مرحله صفر .

ON.LE : به معنای اجرای پروسس به همراه رله دوم (رله آلارم) که تنظیمات مربوط به آن در منوی RlY.2 صورت گرفته است.

OFF: به معنای پایان دادن به پروسس است و با کلیک بر روی آن برنامه بطور کلی از محیط پروسس بیرون می آید.

REST: به معنای ریست کردن پروسس است ، اگر پروسه را از هر نقطه شروع کرده باشید در صورت ریست کردن دوباره از همان نقطه اجرا می گردد.

AL.N: گزینه فعال کردن آلارم برای پروسه که میتواند سه حالت باشد :

Off : غیر فعال شدن این گزینه.

ON : در صورتی که پروسس اجرا گردد رله آلارم فعال می گردد و در صورتی که پروسس غیر فعال گردد رله آلارم غیر فعال می گردد.

1-999: با مقدار دهی این گزینه این اتفاق رخ می افتد . زمانی که پروسس شروع شده رله آلارم غیر فعال است و به محضی که پروسس پایان می یابد رله آلارم فعال می شود و بعد از گذشت مقدار تعیین شده خود به خود غیر فعال می شود.

دقت گردد در این حالت زمانی دکمه ست را نگه داریم نیز رله ریست می گردد.

TIM.U:

به معنای واحد اندازه گیری مرا حل است که میتواند بر اساس ثانیه ، دقیقه ، ساعت باشد sec,min,hour

برای ورود به ترمو تک PL4 کلیک نماییید.

کلیک کنید