ترموستات مرحله ای کوره فروش کنترلر PT9

(دیدگاه 3 کاربر)

مدل Programmable  ، ورودی سنسورهای ترمو کوپل  و RTD

مقایسه