قیمت دستگاه کنترل دما انواع کنترل کننده دما AX2-1A

کنترل کننده دما AX2-1A  اندازه گیری RTD در محدوده دمایی 400+ تا 100- و همچنین از سنسورهای Thermocouple ترموکوپل مدل های  K, J, R, T

مقایسه