قیمت کنترلر دمای صنعتی AX9

ترموستات دیجیتالی PID کنترل HANYOUNG  با  ابعاد 96 در 96 میلی متر، ورودی سنسورهای تایپ  K, J, R, T,PT100 و دو خروجی رله ویک SSR کنترل

مقایسه