کنترلر دما دیجیتال ترموستات المنت NX7

مدل Heating/cooling میباشند ، که می توانند قابلیت خروجی RS485 مدباس را داشته باشند.

مقایسه